O autorze
Wanda Nowicka. Wieloletnia działaczka na rzecz praw kobiet i praw człowieka. Prezeska stowarzyszenia Równość i Nowoczesność (RóNo). Posłanka na Sejm i wicemarszałkini Sejmu VII kadencji. Współzałożycielka Stowarzyszenia Neutrum. Przez 20 lat prowadziła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Była ekspertką WHO. Autorka raportów, a także wielu artykułów publikowanych w Polsce i za granicą. Wykładala w szkole Gender Mainstreamingu PAN. Laureatka nagród za swoją działalność w kraju i za granicą. Nowicka z wykształcenia jest filolożką klasyczną.
www.wandanowicka.eu

25 lat Piekła Kobiet

Dokładnie 25 lat temu – 7 stycznia 1993 r. Sejm, pod naciskiem Kościoła, wprowadził zakaz aborcji mimo ogromnego oporu społecznego i licznych protestów. Zignorował 1.5 miliona podpisów za referendum w tej sprawie, które ludzie zbierali w całej Polsce - w miastach i małych miejscowościach – i zakazał przerywania ciąży.

25 lat obowiązywania tej ustawy potwierdziły wszystkie obawy z nią związane. Ta szkodliwa i upokarzająca ustawa naraziła życie i zdrowie kobiet na liczne zagrożenia, pozbawiła je możliwości decydowania o swoim życiu.
Za dwa dni w Sejmie odbędzie się dyskusja nad projektem Ratujmy Kobiety. Gdyby projekt ten został przyjęty, mógłby naprawić szkodliwe działania ówczesnej władzy i przywrócić kobietom konstytucyjne prawo decyzji. Nie można jednak mieć najmniejszych złudzeń, że Sejm taką ustawę przyjmie, skoro nawet wśród opozycji sejmowej nie ma ugrupowania, które stanęłoby po stronie kobiet, i zedeklarowałoby poparcie dla nowoczesnej ustawy Ratujmy Kobiety, przywracającej kobietom godność i decyzyjność.
Co gorsza, za chwilę Trybunał Konstytucyjny, na wniosek PiS, wprowadzi dalsze represje wobec kobiet i zmusi je do rodzenia dzieci z ogromnymi wadami. Narazi tym samym rodziny i upośledzone dzieci, jeśli przeżyją, na cierpienia i życie w niegodnych warunkach, bez należytego wsparcia ze strony państwa, które zmusza do rodzenia, ale pomagać nie zamierza.
Biada kobietom. Piekło Kobiet będzie trwać.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...